BAĞIŞ FORMU

Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, tüzel kişiler için kurumlar vergisi beyannamesinde, gerçek kişiler için de gelir vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilecektir.
HİSAR EĞİTİM VAKFI

Bağışçı Bilgileri

Bağış Bilgileri

TL

Kart BilgileriKredi kartı çekim günü her ayın ilk iş günüdür.

Hisar Eğitim Vakfı’na yapılan bağışların iptal ve iadesi mümkün değildir. Düzenli bağışınızı istediğiniz zaman arttırabilir, azaltabilir ya da sonlandırabilirsiniz. Bilgi ve iletişim için: hev@hisarschool.k12.tr / 0212 322 67 40-41